Apartments

Apartment A

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 110 140

Apartment B

: 2+1

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 90 120

Apartment C

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 110 140

Apartment D

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 110 140

Apartment E

: 2+1

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 90 120

Apartment F

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 110 140

Apartment G

: 2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 75 100

Apartment H

: 2+2

01.01. - 31.05.
01.10. - 31.12.
01.06. - 30.09.
Euro 120 150
- Tourismustaxe: 1.50 Euro pro Person und Tag